Utvald av Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Att Victory Konferens är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska mötens klassificeringssystem. Victory Konferens äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar i Sverige. Läs mer på Svenska Mötens hemsida.

<div class="imageTopCaptionBelowPagePart__image-container" style="text-align: center;">

<a href="https://www.svenskamoten.se/"> <img style="max-widht: 270px;" src="https://leijontornet.s3.amazonaws.com/hotels/logos/awards/svenska-mo-ten-sigill-small.jpg" /> </a>

</div>

<div class="imageTopCaptionBelowPagePart__caption" style="padding-top: 1rem;"> Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten. </div>

<div class="imageTopCaptionBelowPagePart__image-container" style="text-align: center; padding-top: 4rem;"> <a href="https://www.svenskamoten.se/vinnare-svenska-motespriset-2024/"> <img style="max-width: 300px;" src="https://leijontornet.s3.amazonaws.com/konferens/VINNARE_SV_MOTESPRISET_2024_GULD_SVART_CMYK.png" /> </a> </div>

<div class="imageTopCaptionBelowPagePart__caption" style="padding-top: 1rem;"> Vinnare Svenska Mötespriset 2024, Årets mötesrådgivare. </div>