Vår Miljöpolicy

Lady Hamilton Hotels ambition är att vara ett självklart val för gäster och samarbetspartners som själva gör aktiva miljömedvetna val. Vår strävan är även att öka medvetenheten hos alla våra gäster, medarbetare och leverantörer att miljöarbetet är viktigt och att vi tillsammans gör skillnad. Vi ska i vårt dagliga, likväl som i vårt långsiktiga arbete, jobba mot målet att reducera miljöpåverkningar från vår verksamhet samt integrera vårt miljöarbete som en naturlig aspekt på våra hotell.

Detta innebär att vi aktivt jobbar för att minska vår förbrukning av el och vatten, fokuserar på ekologiska samt rättvisemärkta livsmedelsprodukter, ökar andelen miljömärkta produkter för rengöring samt håller våra gäster och samarbetspartners kontinuerligt informerade om vårt miljöarbete.

Annika Höft
Hotellchef & Ägare

Green Key

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Läs mer på www.greenkey.se och www.greenkey.global.