Miljöpolicy

Victory Hotels ambition är att vara ett självklart val för gäster och samarbetspartners som själva gör aktiva miljömedvetna val. Vår strävan är även att öka medvetenheten hos alla våra gäster, medarbetare och leverantörer att miljöarbetet är viktigt och att vi tillsammans gör skillnad. Vi ska i vårt dagliga, likväl som i vårt långsiktiga arbete, arbeta mot målet att reducera miljöpåverkningar från vår verksamhet samt integrera vårt miljöarbete som en naturlig aspekt på våra hotell.

Detta innebär att vi aktivt arbetar för att minska vår förbrukning av el och vatten, erbjuder ett urval av ekologiska samt miljömärkta livsmedel, uteslutande använder oss av miljömärkta produkter för rengöring samt håller våra gäster och samarbetspartners kontinuerligt informerade om vårt miljöarbete.

Victory Hotel och Konferens är certifierade med Green Key, vilket vi är mycket stolta över. Green Key utgör en internationell standard för hållbarhet bland hotell och konferensanläggningar med flera, och vi på Victory Hotel är glada att vara med på denna resa mot mer hållbar konsumtion.

Mats Bengtsson
Hotellchef & Ägare

<center></center>

Green Key är en internationell miljömärkning för turistanläggningar. Sedan 1994 har Green Key varit en ledande standard för utmärkelser inom miljöansvar och hållbar verksamhet inom turistnäringen. Green Key-programmet drivs av Stiftelsen för Miljöutbildning.

Green Key ger en välbeprövad ram för en verksamhet att arbeta med sin miljöledning i hållbarhetsfrågor, inklusive ökad medvetenhet. De höga miljöstandarder som förväntas av dessa anläggningar upprätthålls genom rigorös dokumentation och frekventa granskningar på plats. Green Key är tillämplig för hotell, vandrarhem, små boenden, campingplatser, semesterparker, konferensanläggningar, restauranger och attraktioner.

Efter att ha uppnått den prestigefyllda internationella märkningen kan verksamheten använda det i sin PR och marknadsföring. För gästerna visar en grön nyckel att anläggningen har åtagit sig att minska miljöpåverkan från deras vistelse.

Green Key-programmet är kopplat till Sustainable Development Goals 2015-2030 som behandlas av FN.