Utvald av Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Att Victory Konferens är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska mötens klassificeringssystem. Victory Konferens äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta. Läs mer på <a href="https://www.svenskamoten.se/" target="_blank">Svenska Mötens hemsida</a>.

<div class="imageTopCaptionBelowPagePart"> <div class="imageTopCaptionBelowPagePart__image-container"> <a href="https://www.svenskamoten.se/" target="_blank"><img class="imageTopCaptionBelowPagePart__image-container__image" src="//leijontornet.s3.amazonaws.com/hotels/logos/awards/svenska-mo-ten-sigill-small.jpg" alt="Victory Hotel: Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten."></a> </div> <div class="imageTopCaptionBelowPagePart__caption"> <div> <p>Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.</p> </div> </div> </div>